Bakgrunnen

Kommunikasjonsmuligheter øker mer og mer, evner til mobile apparater blir mere omfangrike.

I mellomtiden har man muligheten å være tilgjengelig nesten alle steder, det er mulig å fjernstyre ting med telefon og å kontrollere apparater og anlegg med mobilen.

Allestedsnærværende tilgjengelighet og muligheter fra de nye teknikkene er tema av dette kunstprosjektet.

I tradisjonen av noen forskjellige kunstprosjektene mine (blant annet «One-minute/Random, som finnes i nettet: http://one-minute.info) skal tilfeldighet, tid og offentlighet spille en viktig rolle også i dette prosjektet.